0

300 offerter för entreprenörskap

Hörbuchdownload - Samling av de bästa citat, Sprecher: Johannes Johnström

Bonaparte, Napoléon/Ford, Henry/Gates, Bill u a
6,90 €
(inkl. MwSt.)

Download

Hörbuch-Download
Bibliografische Daten
ISBN/EAN: 9782821158924
Umfang: 66.90 MB
Auflage: 1. Auflage 2020
Hörbuch
Format: MP3 (in ZIP-Archiv)
DRM: Nicht vorhanden

Beschreibung

Här är ett noggrant urval av de mest inspirerande citaten, för att öka ditt entreprenörskap, ledarskap och kreativitet med hjälp av orientalisk visdom och Occidental-filosofi, och utvidga ditt sinne genom att upptäcka olika författare bland de mest inflytelserika av de olika kulturerna runt om i världen. Ett bra citat kan inkapsla ett stort nät av idéer, tankar, reflektioner, känslor i några ord. Ett utmärkt citat kräver att läsaren pausar för att överväga den verkliga innebörden och poesin i några ord. Citat slår hårt in i kärnan av att vara människa, och rätt citat kan hjälpa oss att se den osynliga innebörden av saker.